variational statements of hydrodynamic models | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

variational statements of hydrodynamic models