universal representation of constitutive relations | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

universal representation of constitutive relations