TYMOSHENKO THEORY | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

TYMOSHENKO THEORY