TIMOSHENKO THEORY | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

TIMOSHENKO THEORY