TIKHONOV’S REGULARIZATION | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

TIKHONOV’S REGULARIZATION