the Rabotnov constitutive equation | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

the Rabotnov constitutive equation