THE INTENSITY OF THE ADHESIVE INTERACTION | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

THE INTENSITY OF THE ADHESIVE INTERACTION