THE HYPOTHESIS OF VERTICAL ELEMENT | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

THE HYPOTHESIS OF VERTICAL ELEMENT