TDD – TORSIONAL DAMPER AND DETUNER | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

TDD – TORSIONAL DAMPER AND DETUNER