STRUCTURALLY-PHENOMENOLOGICAL APPROACH | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

STRUCTURALLY-PHENOMENOLOGICAL APPROACH