SEMIGEODETIC SYSTEM OF CO-ORDINATES | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

SEMIGEODETIC SYSTEM OF CO-ORDINATES