Reissner theory | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

Reissner theory