reconstruction of rheological properties | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

reconstruction of rheological properties