PARAMETRIC RESONANCE OF THE SHELL | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

PARAMETRIC RESONANCE OF THE SHELL