parametric method of asymptotic averaging | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

parametric method of asymptotic averaging