METHOD OF ASYMPTOTIC HOMOGENEITIES | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

METHOD OF ASYMPTOTIC HOMOGENEITIES