MECHANICS OF SOLID WITH MICROSTRUCTURE | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

MECHANICS OF SOLID WITH MICROSTRUCTURE