MECHANICS OF NON-HOMOGENEOUS MEDIA | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

MECHANICS OF NON-HOMOGENEOUS MEDIA