KINEMATIC MODEL OF HYSTERESIS | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

KINEMATIC MODEL OF HYSTERESIS