INVERSE PROBLEMS OF HEAT TRANSFER | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

INVERSE PROBLEMS OF HEAT TRANSFER