inverse problem of diffraction | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

inverse problem of diffraction