GENERALIZED FOURIER METHOD | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

GENERALIZED FOURIER METHOD