GENERALIZATION OF CONSTITUTIVE EQUATIONS | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

GENERALIZATION OF CONSTITUTIVE EQUATIONS