FLAT PROBLEM OF THE THEORY OF ELASTICITY | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

FLAT PROBLEM OF THE THEORY OF ELASTICITY