EXTREMELY-MACROMOLECULAR POLYETHYLENE | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

EXTREMELY-MACROMOLECULAR POLYETHYLENE