elastic-viscoplasticity model | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

elastic-viscoplasticity model