EFFECTIVE PROPERTIES OF COMPOSITE | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

EFFECTIVE PROPERTIES OF COMPOSITE