DYNAMICAL RHEOLOGICAL CHARACTERISTICS | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

DYNAMICAL RHEOLOGICAL CHARACTERISTICS