dissipative processes in hydrodynamics | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

dissipative processes in hydrodynamics