CRITERION OF SHEAR-SCALE INVARIANT | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

CRITERION OF SHEAR-SCALE INVARIANT