BLENDS OF EPOXY RESIN/HEAT-RESISTANT THERMOPLAST | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

BLENDS OF EPOXY RESIN/HEAT-RESISTANT THERMOPLAST