BIORTHOGONAL SYSTEMS OF FUNCTIONS | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

BIORTHOGONAL SYSTEMS OF FUNCTIONS