ANALYTICAL AND NUMERICAL METHODS OF SOLVING THE PROBLEM ON THE PERIODICITY CELL | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

ANALYTICAL AND NUMERICAL METHODS OF SOLVING THE PROBLEM ON THE PERIODICITY CELL