теория Тимошенко | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

теория Тимошенко