структурно-неоднородные вязкоупругие среды | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

структурно-неоднородные вязкоупругие среды