модуль межслойного сдвига | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

модуль межслойного сдвига