адгезия, модуль сдвига | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

адгезия, модуль сдвига