A.N. Vlasov | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii
Doctor of Science

A.N. Vlasov

Deputy Editor-in-chief