V.V. Vasil’ev | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii
Corresponding Members of RAS

V.V. Vasil’ev