N.N. Myagkov | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii
Doctor of Science

N.N. Myagkov