M.D. Kovalenko | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii
Dr.S.

M.D. Kovalenko