Yu.N. Karnet | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii
Ph. D.

Yu.N. Karnet

Head of Editorial Board