Yu.V. Nemirovskii and V.D. Kurguzov | Авторы | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

Yu.V. Nemirovskii and V.D. Kurguzov