Yu.V. Nemirovskii and A.P. Yankovskii | Авторы | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

Yu.V. Nemirovskii and A.P. Yankovskii