Yu. A. Basistov and Yu. G. Yanovskii | Авторы | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

Yu. A. Basistov and Yu. G. Yanovskii