V.V. Moshev and S.E. Evlampieva | Авторы | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

V.V. Moshev and S.E. Evlampieva