V.V. Moshev and L.L. Kozhevnikova | Авторы | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

V.V. Moshev and L.L. Kozhevnikova