V.F. Kirichenko and N.S. Surova | Авторы | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

V.F. Kirichenko and N.S. Surova