V.E. Zgaevskii and Yu. G. Yanovskii | Авторы | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

V.E. Zgaevskii and Yu. G. Yanovskii