Trubnikov D.V. | Авторы | Mekhanika | kompozitsionnykh | materialov i konstruktsii

Trubnikov D.V.